2017 Op de hoogte! nieuwsbrief interim bestuur

 

 


OP DE HOOGTE!

De eerste twee weken van het interim bestuur zitten er alweer op! De belangrijkste zaken als ledenadministratie, financiële administratie en noodzakelijke machtigingen zijn door het oud bestuur overgedragen en we kunnen dus aan de slag!

Allereerst willen we Dirk en Bjorn bedanken voor hun inzet tijdens de ALV en het oud bestuur en alle vrijwilligers voor het werk dat zij de afgelopen twee jaar verricht hebben. Hierdoor is de bond gegroeid.

Op Facebook hebben wij onze leden de vraag gesteld hoe zij de informatievoorziening graag zien. Het antwoord was dat de meesten elke 2 weken een update wilden, tenzij er belangrijke informatie was die niet kon wachten. Aan die planning houden we ons graag!

01.  DE ALV EN NIEUW BESTUUR
De opkomst van de afgelopen ALV was zeer laag. Een veel gehoord argument was de locatie. Omdat wij het belangrijk vinden dat op een volgende ALV zoveel mogelijk leden aanwezig zijn, onderzoeken we momenteel de opties. Wij weten dat jullie allemaal bijzonder gelukkig worden van de modder en hopen dan ook met een locatie te komen waar we het nuttige met het aangename kunnen combineren.
Er zijn inmiddels twee geïnteresseerden voor een functie in het nieuwe bestuur, maar we zijn natuurlijk op zoek naar meer mensen, die voor langere tijd door een bestuursfunctie een gezicht en toekomst aan de bond willen geven. Wil jij geen bestuursfunctie, maar je wel vrijwillig inzetten voor de sport? Aanmelden kan voor zowel bestuur als commissielid via Nynke@ocra.nl 
02.  ORGANISATIESTRUCTUUR
De commissie structuur heeft haar eerste gedachten over de nieuwe inrichting van de bond gedeeld me de overige bestuursleden. Deze eerste gedachten hierover delen we uiteraard graag met jullie.
Wat wij belangrijk vinden is dat het bestuur in nauwe verbinding staat met de leden en de organisaties in Nederland. Om deze verbinding in een (overleg)structuur te waarborgen gaan de gedachten uit naar aan platte organisatie bestaande uit een bestuur, commissies en een adviesorgaan.
De commissies werken projectmatig en zijn zelfsturend. De verbinding tussen de commissies en het bestuur is gewaarborgd doordat een bestuurslid lid is van de commissies of dat doordat er een vertegenwoordiger van de commissies deelneemt aan de bestuursvergaderingen. Het idee is om het adviesorgaan te laten bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties of andere belanghebbers binnen de sport. Opmerkingen of vragen? Je kan ons bereiken op johan@ocra.nl
03.  HET EK 
Het EK in Flevonice is inmiddels veelbesproken. In 2016 nam OCRA Benelux het voortouw dit evenement te organiseren. Nu Nederland weer gastland is en het voormalig bestuur een belangrijke rol speelt in de organisatie van het evenement, zijn er veel vragen over de verantwoordelijkheid en participatie van OCRA NL.  Wij zijn van mening dat wij als bond een rol dragen als belangenbehartiger voor de sporters en zijn er dus ingedoken!
Wat weten wij nu van het EK?:

  • Het 2017 OCR European Championship wordt georganiseerd door de European Obstacle Sports Federation (voorheen de ‘Europese Alliantie’). De EOSF is recent formeel opgericht (zie website www.eosf.eu) 
  • EOSF heeft Michel de Jong aangewezen als Event Director.
  • OCRA Nederland is lid van de EOSF, en aangezien Nederland wederom gastland is en vanuit de eerder opgedane ervaring, heeft het voormalig bestuur van de bond de EOSF ondersteunt bij de organisatie. 
  • Mocht er onverhoopt een kink in de EK-kabel komen, dan is het risico voor sporters minimaal. Je kunt als sporter je registratiegelden terugkrijgen. “In the event of cancellation by the European Championships organizers, participants will be issued with a full refund of their registration fee. Refunds are not provided otherwise. Registered athletes unable to compete due to injury or personal circumstances may defer their qualification to the following year. The following year’s registration fee is not waived in these instances.”(bron: https://ocreuropeanchampionships.org/faq/)
  • Afgetreden bestuursleden ondersteunen de EOSF bij de organisatie van het EK. Gezien het belang van het EK en de ingeschreven sporters is dit op dit moment de juiste oplossing zolang voor alle betrokkenen duidelijk is dat dit zij daarin uitsluitend de EOSF vertegenwoordigen.
  • Zowel de Event Director als EOSF verklaart dat OCRA NL geen aansprakelijkheid heeft of verplichtingen heeft aangegaan met betrekking tot het EK. Om 100% zeker te zijn van dit gegeven doen wij ook een eigen onderzoek  naar de juridische status van een aantal contracten. Dit onderzoek is inmiddels in volle gang!  

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over het EK. Wij zijn bereikbaar op: Marja@ocra.nl

04.  FINANCIEN
De jaarrekening 2016 wordt momenteel afgerond! De kascommissie die ter toetsing was aangesteld moet opnieuw worden samengesteld nu Marja als interim bestuurder niet kan toetsen en Vincent Verbeek heeft aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen.
Het is ons gelukt om dit op korte termijn op te lossen door de spontane aanmelding van Jeroen Pasman (Team Up40) en een externe accountant Frank Kanen die bereid is gevonden ons onbezoldigd uit de brand te helpen. Met deze Kascommissie kunnen we zowel de cijfers 2016, maar ook de tussentijdse financiële verantwoording in verband met de bestuurswissel, gedegen laten toetsen. Hulde voor beiden!
05. LEDENADMINISTRATIE

Op dit moment is de ledenadministratie overgedragen. Er wordt binnenkort een afspraak gemaakt met Sportlink, de partij waar wij ons administratiepakket afnemen, om een aantal openstaande vragen te beantwoorden en een aantal functionaliteiten van het programma te bespreken.

 

Copyright © 2017 OCRA BENELUX, All rights reserved.
www.ocra.nlWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*

 

Comments are closed.