Ga naar de opgemaakte versie van de nieuwsbrief>>

(De onderstaande nieuwsbrief is een tekstversie, zonder verdere opmaak.
We werken aan een mooier uiterlijk voor de nieuwsitems op deze website)

Op de Hoogte

De eerste maand zit er alweer op en brengt ons de realisatie dat er veel werk te verzetten is in zeer korte tijd. Er staat druk op de ketel! De eerste gesprekken met oud kaderleden, partners en organisaties geven een kleine inzage in de hoeveelheid kennis en hart voor de sport die aanwezig is. Dat geeft ons hoop en veel energie.

Toch bevinden we ons ook in een situatie waarin we nog een hoop goed hebben te maken en we met zijn allen hard moeten knokken voor de toekomst van de bond. Het is een precaire tijd waarin we zaken goed moeten afronden om te kunnen kijken naar wat voor ons ligt.. Wij geloven erin en vinden gelukkig steeds meer mensen die met ons die uitdaging aan willen gaan.

01. DE ALV, NIEUW BESTUUR EN COMMUNICATIE
De website is verschoond van alle oude informatie die niet meer relevant was en heeft daarmee een nieuw jasje gekregen waarin een nieuw bestuur haar toekomst helder kan communiceren. We zijn in gesprek met mensen die iets willen betekenen in het bestuur na ons en gaan definitief voor de volgende ALV graag met onze leden door de modder.

Notulen vorige ALV
De notulen van de afgelopen Algemene ledenvergadering staan online . Wij danken daar Bjorn, maar ook Kim hartelijk voor. Wij vinden ze behoorlijk accuraat, maar mocht jij nou vragen of opmerkingen hebben, dan kan je mailen naar nynke@ocra.nl en nemen we ze mee!

Informatie en communicatiestroom
We hebben de informatie en communicatiestroom verbeterd. Zo komen alle mailtjes vanaf heden terecht in een centrale inbox, waar elk bestuur na ons al onze communicatie kan naslaan en hebben we een centraal archief in the cloud, waar we al onze afspraken in bijhouden. Momenteel zijn we met leveranciers en het oud bestuur in contact voor het opvragen van oude documenten, zodat deze ook voor de toekomst gewaarborgd blijven. Dit is nu niet het geval.

02. ORGANISATIESTRUCTUUR
De gedachten over de structuur van de bond zijn verdiept en met meerdere mensen gedeeld. Gezien de (beperkte) tijd die we hebben als interim bestuur hebben we ervoor gekozen om minimaal op de ALV een organisatie- en overlegstructuur, een huishoudelijk reglement en een nieuw procedure voor de volmachten, ter instemming aan te bieden. . Opmerkingen of vragen? Je kan ons bereiken op johan@ocra.nl (mailto:johan@ocra.nl)

03. HET EK

Alhoewel het duidelijk is dat de organisatie van het EK 2017 in handen is van de EOSF, de Europese Obstacle Federatie, liggen er vanuit het verleden nog wat lijntjes met de OCRA NL. Het is best nog een klus om deze lijntjes zo om te leggen dat er geen juridische obstakels ontstaan die in het nadeel zijn van 1 der partijen, waarbij wij als interim bestuur vooral moeten letten op het belang van de OCRA NL. Wat lastig is daarbij, is het feit dat wij als interim bestuur nog geen relatie hebben kunnen opbouwen met de mensen van het EOSF.

Natuurlijk doen we ons best om ook deze klus netjes te klaren, en hopen op een goede samenwerking in de toekomst met alle partijen binnen ons modderig wereldje.

04. FINANCIEN
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan bezig te zijn met de afronding van de Jaarrekening 2016. Deze was weliswaar door het aftredend bestuur opgeleverd, maar een nadere beschouwing leverde nog wel wat vragen op, en het geheel sloot helaas toch niet goed op elkaar aan.
Marja zet nu alles op alles om tijdig met een (getoetste) Jaarrekening 2016 te komen bij de volgende ALV, en ook een tussentijdse verantwoording 2017 tot aan de bestuurswissel.

05. LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie is opgeleverd en nu kunnen we kijken of alle gegevens op orde zijn om tot incasso over kunnen gaan. Zodra het ook technisch mogelijk is, zullen we de incasso van de contributie 2017 gaan starten, maar voor het echt zover is krijgen jullie van ons nog bericht.

Ledenvoordeel
OCRA NL biedt jullie als leden een aantal voordelen, zoals kortingen en een verzekering. Mehran heeft aangeboden om uit te zoeken wat deze voordelen op dit moment exact inhouden, zodat er ook over het ledenvoordeel meer transparantie bestaat.

26 mei 2017

Nieuwsbrief: Op de hoogte! 2

Ga naar de opgemaakte versie van de nieuwsbrief>> (De onderstaande nieuwsbrief is een tekstversie, zonder verdere opmaak. We werken aan een mooier uiterlijk voor de nieuwsitems […]
17 mei 2016

Commentaar op de Arbitrage

In aanloop naar de OCR European championships welke volgende maand in Nederland zullen worden gehouden en alle kwalificatie wedstrijden welke er in de afgelopen maanden zijn […]
8 februari 2016

Benelux Rulebook 2016

29 januari 2016

Ledenvergadering / Member conference