Commentaar op de Arbitrage

In aanloop naar de OCR European championships welke volgende maand in Nederland zullen worden gehouden en alle kwalificatie wedstrijden welke er in de afgelopen maanden zijn geweest is er ook wel eens commentaar op de arbitrage (OCRA officials)

Op social media komen wel eens opmerkingen voorbij over cheaten of het niet juist nemen van een obstakel.
De bond reageert nooit via social media inhoudelijk op individuele gevallen.
Indien men het niet eens is met een wedstrijd uitslag kan men (mits partij in deze) hier over corresponderen met de OCRA.
De obstacle sport is nog erg jong, officieel zelfs nog niet erkend als sport.
We zijn pas afgelopen jaar begonnen met arbitrage, nu er arbitrage is verwacht men soms dat er nooit meer gecheat zal worden of dat er nooit meer een obstakel verkeerd genomen zal worden.
Is dit realistisch?

Bij sporten die al langer bestaan heeft men vaak een veel realistischer beeld.
Natuurlijk zijn sporten onderling niet één op één vergelijkbaar maar voor de duidelijkheid gaan we toch proberen enkele vergelijkingen te trekken, in dit geval met voetbal omdat dit een sport is die bij de meeste mensen wel bekend is.

1 OPZOEKEN VAN GRENZEN:

Topsporters of atleten zullen altijd proberen de grenzen van de regels op te zoeken.
Bij een voetbal wedstrijd gaan spelers er soms (te) hard in. Zolang de arbitrage het toelaat kan men hier een voordeel uit halen.
Het is aan de beoordeling van de arbitrage wat men toe laat, en waar men de grens trekt.
Wij (supporters) zijn geneigd acties van het team waar wij vóór zijn anders te beoordelen dan die van die van de tegenstander.
Het is aan de arbitrage om hier neutraal en onpartijdig in te oordelen.

Bij de obstacle sport zullen atleten net zo goed deze grenzen opzoeken;
– moet een obstakel onderlangs of juist bovenlangs genomen worden?
– mag je alleen je armen of ook je benen gebruiken bij een specifiek obstakel?
– moet je een obstakel door het midden nemen of is binnen de belinting blijven voldoende?
– hinderen deelnemers elkaar?

Ook hier geld, de arbitrage en alleen de arbitrage bewaakt en beoordeeld deze grenzen.

2 OORDEEL VAN DE ARBITRAGE:

Bij een voetbal wedstrijd beoordeeld de arbitrage een overtreding en geeft hier soms een kaart, vrije trap of soms zelfs een strafschop.
We kennen allemaal de voorbeelden waarbij men het niet eens is met zo’n beoordeling, vaak achteraf zelfs ondersteund door beelden.
Echter kan er geen competitie in de sport plaats vinden zonder het respecteren van de beslissingen van de arbitrage.
De uitslag van een wedstrijd wordt ook praktisch nooit aangepast naar aanleiding van zulke beelden
(Beslissingen van scheidsrechters, jury’s of andere officials welke zijn belast met toepassing van spelregels (‘field-of-play decisions’) vallen volgens internationaal sportrecht onder beoordelingsvrijheid.)

Ook in de obstacle sport kan de arbitrage een beslissing nemen, waar achteraf discussie over kan ontstaan.
Ongeacht of ook hier beelden van zijn zal de bond ook in onze sport uit gaan van de beoordelingsvrijheid van de arbitrage.

3 DE ARBITRAGE HEEFT IETS NIET GEZIEN:

Tijdens een voetbal wedstrijd word door de arbitrage ook wel eens iets niet gezien.
Het wordt dan vervelend als er na het niet zien van een overtreding ook nog eens gescoord wordt.
Desondanks worden ook dit soort “beslissingen” na afloop in principe niet terug gedraaid.
Ook als er achteraf een klacht ingediend wordt bij de bond wordt normaal achteraf geen wedstrijduitslag aangepast maar alleen nog een sanctie opgelegd aan een individuele speler bijvoorbeeld in de vorm van een schorsing voor één of meer komende wedstrijden.

Ook bij onze sport kan het gebeuren dat de arbitrage iets niet heeft gezien.
De OCRA en haar officials streven naar een 100% beoordeling van de wedstrijd en de wedstrijd atleten, echter zal dit een in de praktijk een utopie zijn.

Bij de obstacle sport zijn we pas afgelopen jaar begonnen met arbitrage daarom is er ook nog geen jurisprudentie om op terug te vallen of te beoordelen, hoe bepaalde spelregels of situaties te interpreteren.
Hiervoor zullen we als bond dus ook kijken hoe gelijksoortige situaties bij andere sporten worden beoordeeld.
De OCRA officials zullen ten aller tijden hun uiterste best doen om voor iedereen binnen het wedstrijd element een level playing field te creëren.
Wij hopen hierbij op jullie begrip en steun tijdens het komende EK en alle andere wedstrijden in de toekomst!

Comments are closed.