Downloads

OCR Rulebook


- Benelux rulebook 2016
- Rulebook European Championships 2016

Membership conditions


- Voorwaarden lidmaatschap NL

Articles of association


- Akte van oprichting en statuten

Insurance


- polisvoorwaarden-ongevallenverzekering
- polisvoorwaarden-aansprakelijkheidsverzekering

General meeting of members

--------------------------------ALV 8 juli 2017------------------------------------
- OCRA Agenda ALV 8 juli 2017
- OCRA Notulen ALV April 2017
- OCRA Volmacht ALV juli 2017
- Financieel Jaarverslag 2016
-Tussentijds financieel verslag 2017
- OCRA NL Voorstel werkwijze volmachten
- OCRA NL Voorstel Organisatiestructuur
- OCRA NL Verslag Kasco Financieel Jaarverslag 2016
- OCRA NL Verslag Kasco tussentijds financieel verslag 2017
------------------------01-2017-------------------------------------
" download> - OCRA Notulen ALV 21 april 2017
- OCRA Notulen ALV januari 2017
- OCRA Oproep ALV januari 2017
- OCRA Agenda met toelichting ALV januari 2017
- OCRA Volmacht ALV januari 2017
- OCRA NL Meerjarenplan 2017-2019
------------------------07-2016-------------------------------------
- OCRA Notulen ALV juli 2016
- OCRA Oproep ALV juli 2016
- OCRA Volmacht ALV juli 2016
------------------------06-2016-------------------------------------
- OCRA Notulen ALV juni 2016
- OCRA Oproep ALV juni 2016
- OCRA Uitwerking agenda ALV juni 2016
- OCRA Volmacht ALV juni 2016
- OCRA Jaarverslag 2015
------------------------02-2016-------------------------------------
- OCRA Notulen ALV Februari 2016
- OCRA Oproep ALV februari 2016
- OCRA Agenda ALV AE februari 2016
- OCRA Uitwerking agenda ALV februari 2016
- OCRA functieprofielen bestuur
- OCRA Volmacht ALV februari 2016
------------------------03-2015-------------------------------------
- OCRA Notulen ALV maart 2015