Welkom bij OCRA NEDERLAND

sportbond voor de obstacle sport

Obstacle Course Racing Association Nederland

OCRA Nederland is een sportbond met als doel het (doen) bevorderen en reguleren van (de beoefening van) de obstacle sport in Nederland.
- Een bond met leden
- Niet commercieel
- Onafhankelijk

Organisatie
- bestuursleden
- Coördinatoren: leden met specifieke kennis en ervaring
- Leden
- Begunstigers

Visie en missie:
Wij willen de obstacle sport op de kaart zetten als leuke en veilige sport.
- promoten en ondersteunen van de obstacle sport binnen de Benelux;
- het bevorderen van de veiligheid en het zetten van minimum standaarden en (spel)regels binnen de obstacle sport.
- Het verzorgen en organiseren of begeleiden van de organisatie, van trainingsprogramma’s en (trainings) activiteiten;
- het beheren en aansturen van kampioenschappen en wedstrijden, alsmede de begeleiding van deelnemers (in voorbereiding hierop).
- Het aantrekken van begunstigers;
- Erkenning van de obstacle sport door de NOC*NSF.

Waarden
- Openheid
- Eerlijkheid
- Samenwerking


Voordelen leden:
- Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering
- Kortingen
- Meer aandacht voor veiligheid evenementen
- Aandacht voor begeleiding bij evenementen

Extra voordelen voor leden die voor wedstrijdelement gaan:
- Opgeleide OCR officials
- Eenduidige (spel) regels
- Trainingsprogramma’s
- Voordelen van beheren en aansturen kampioenschappen en wedstrijden vanuit 1 punt
- Begeleiding in voorbereiding op evenementen
- Communicatie omtrent kampioenschappen en wedstrijden.


Voordelen voor organisatoren:
- Advies omtrent veiligheid
- Advies omtrent wedstrijdelementen
- Bieden van opleiding voor vrijwilligers
- Beschikbaarheid van een pool van OCR officials
- Platform om mee te denken aan ontwikkeling van de obstacle sport
- Communicatie omtrent kampioenschappen en wedstrijden


Alliance of European OCR Associations

OCRA Nederland is onderdeel van de alliantie van Europese OCR bonden

De Alliantie heeft als doel het (doen) bevorderen en reguleren van (de beoefening van) de obstacle sport in heel Europa.
De Alliantie was oorspronkelijk opgericht voor de organisatie van het eerste onafhankelijke EK OCR.
Één van de uiteindelijke doelen is om uniforme regels en normen voor onze sport te bereiken.


Lidmaatschap


Een lidmaatschap kost 24 euro per jaar.

Als lid van de OCRA Nederland ben je verzekerd tijdens obstacle runs in binnen en buitenland, maar ook tijdens trainingen voor obstacle runs en als lid kan je ook punten verdienen voor de OCR League.
Maar het lidmaatschap is meer dan alleen een verzekering en korting bij meer dan 2500 webshops:
Als sportbond vertegenwoordigen wij de individuele obstacle runners op het gebied van veiligheid, regelgeving en belangenbehartiging bij evenementen organisaties maar ook bij overkoepelende sport en overheids instanties. De bond zet zich in voor promotie en professionalisering van de sport, maar ook spreken wij met (lokale) overheidsinstanties over het creëren van traininglocaties. Wij hopen dat iedereen die de sport een warm hart toe draagt, ons als onafhankelijke en overkoepelende sportbond hier in wil steunen door lid te worden.

Klik hier voor het inschrijf formulier
Membercard login:
Nederlands    -   Français


Veiligheid


OCRA Nederland is een sportbond met als doel het (doen) bevorderen en reguleren van (de beoefening van) de Obstacle sport in Nederland. Één van onze doelen is het bevorderen van de veiligheid en het zetten van minimum standaarden binnen de Obstacle sport.

Voordat gemeenten voor obstacle run evenementen een vergunning afgeven, wordt vaak een keuring van de diverse hindernissen gevraagd om vooral de veiligheid te waarborgen.
Wij hebben als onafhankelijke sportbond voor de obstacle sport de expertise in huis gehaald om deze keuringen te kunnen verzorgen.
Onze experts werken al vele jaren het gebied van Events, Outdoor en Leisure en lopen al geruime tijd mee binnen zowel de obstacle sport als de survival sport. Zij zijn bekend met alle van toepassing zijnde NEN normen en de richtlijnen van SBN, VEBON en RECRON.
Tevens zullen zij gebruikmaken van de door het Nibra ontwikkelde “Leidraad veiligheid publieksevenementen” , trek en breeksterkte van hout en touwmaterialen, de L3G 06.05.C.07 – Steigerbouwvoorschriften, het hout infoblad van de sectiebesturen naaldhout en hardhout van de Koninklijke VVNH en de Delft University of Technology en geven zij advies omtrent belinting, gevoelstemperatuur en verkeersveiligheid.
De resultaten van de inspectie en de daaruit voortvloeiende adviezen worden direct ter plekke besproken.
Na de inspectie stelt onze expert een duidelijk en overzichtelijk inspectierapport op waarin een advies voor eventuele reparatie, vervanging of aanpassing gegeven wordt.

We zullen geen metingen van de bodem doen of watermonsters nemen. Parcours en obstakel inspecties zullen worden uitgevoerd volgens richtlijnen en regelgeving, maar vervangen niet de verplichtingen t.a.v. vergunningen en verzekering etc. Het neemt ook niet alle risico weg (op een goedgekeurd parcours kunnen nog steeds ongelukken gebeuren), het leidt tot een advies.


Veiligheid


NOS 8 uur Journaal - over: OCRA Nederland Veilgheids checks - 23 april 2016.


De verzekeringen van de OCRA NEDERLAND

Niet zelden weigert de verzekeringsmaatschappij na een sportblessure om uit te betalen. De argumentatie luidt dan meestal: “risicosport”. Als de verzekering na zo’n sportongeval niet betaalt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Een lichamelijke handicap als gevolg van een sportongeval kan tot enorme financiële onzekerheid leiden.

Sommige verzekeringsmaatschappijen maken in de praktijk onderscheid tussen absolute en relatieve sportrisico's. Als absolute waaghalzerij worden dan sporten aangemerkt als motorcross, downhill mountainbiken, skateboarden op wedstrijdniveau of boksen. De betrokken maatschappijen benadrukken echter dat het bij dergelijke opsommingen slechts gaat om voorbeelden. Het zijn geen uitputtende opsommingen.

De OCRA Nederland heeft voor haar leden een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de sportkoepel NKS.
De verzekeringen zijn bij Meeùs Den Haag ondergebracht.

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de OCRA NEDERLAND in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de OCRA NEDERLAND is een letselschade verzekering en vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.De aansprakelijkheidsverzekering van de OCRA NEDERLAND keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten de sport‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de sport vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een sporter tijdens een evenement of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van een medesporter. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

Collectieve ongevallenverzekering:


Deze letselschade verzekering komt tot uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden tijdens het deelnemen aan evenementen/wedstrijden binnen het werkveld van OCRA-Nederland.(Obstacle Course Racing). Er is ook dekking indien een deelnemer zich aan het voorbereiden/trainen is voor een evenement/wedstrijd. Om aanspraak te kunnen maken op de polis dient er wel causaal verband te zijn tussen de activiteit/wedstrijd en het voorbereiden/trainen.

Aansprakelijkheidsverzekering.


De verzekerden op de polis zijn de o.a. de organisatie (OCRA Nederland) en de individuele deelnemers van de organisatie. Er is dekking op de polis indien genoemden verantwoordelijk zijn voor schade aan derden.

De polisvoorwaarden vind je hier:
https://ocra.nl/downloads/#top


Wat is OCR


OCR is op dit moment de snelst groeiende sport ter wereld!

OCR staat voor "Obstacle Course Racing" en is bij het grote publiek beter bekend als "obstacle running"

Obstacle Course Racing is een hardloopevenement waarbij de deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkomen.
Vaak gaat de route door de natuur en komen de deelnemers onderweg modder en water tegen.
Voorbeelden van obstakels zijn houten muren, het kruipen onder prikkeldraad, door sloten zwemmen, over vuur springen, over touwnetten klimmen en soms zelfs onder stroom gezet worden.
Het doel is om de deelnemers de fysieke en psychologische grenzen van zijn of haar kunnen op te laten zoeken.

Geschiedenis


Wie heeft deze licht sadistische sport uitgevonden en waarom in vredesnaam!

De eerste echte Obstacle Course Race vond plaats in Engeland in 1987 waar de Britse soldaat Billy Wilson (onder het pseudoniem "Mr Mouse") een 15-kilometer lange stormbaan met modderpoelen, sloten en militaire oefeningen bedacht voor zijn evenement Tough Guy.

De Amerikaanse Harvard-student Will Dean trainde op dat moment voor de triatlon en marathon, maar de training hiervoor vond hij maar saai. Tough Guy was hier ideaal voor!

Dean zag de internationale kansen voor dit soort evenementen en schreef een onderzoeksrapport over Tough Guy aan Harvard.
Eenmaal terug in de USA organiseerde Dean Tough Mudder, een Obstacle Course Race van ongeveer 20 kilometer met 4.500 deelnemers.
Tegenwoordig is Tough Mudder één van de allergrootste Obstacle Course Races ter wereld.


Partner bonden


Obstacle Course Racing Association UK

Obstacle Course Racing Association Czech Republic

Asociacion de las pruebas de obstaculos España

Danish Obstacle Course Racing Association

Association Francaise de courses a obstacles

Obstacle Course Racing Association for Germany, Austria and switzerland

Obstacle Course Racing Association Ireland

Federazione Italiana Obstacle Course Race

Obstacle Course Racing Association for Australia and New Zealand

Malaysia Obstacle Racing Sports Association


Commercial Partners


Partners organisaties


Via het lidmaatschap van NKS zijn wij verbonden aan het NOC*NSF
(geassocieerd lid)

Independent global championship for the burgeoning sport of Obstacle Course Racing

Op het gebied van Obstacle course racing met een beperking heeft OCRA Nederland een samenwerking met Team No Limits.

DE nieuws website voor Nederland
op het gebied van obstacle running en OCR.


Member support partners


Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

33% korting voor OCRA leden,

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

€ 10,00 korting op een OVF strippenkaart of 6 maanden abonnement

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting, internet kortingscode verkrijgbaar via: info@ocra.nl

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

12,5% korting bij trainingen en gebruik van de indoorbaan

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

15% korting op clinics voor OCRA leden

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting bij deelnemen aan de trainingen

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting bij deelnemen aan de trainingen

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting bij Monkey Business Outdoor sports

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting op gebruik survivalbos en obstakels

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

15% korting op het vertoon van ledenpas

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting, internet kortingscode verkrijgbaar via: info@ocra.nl

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting bij deelnemen aan de trainingen

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

10% korting voor OCRA leden

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

20% korting voor OCRA leden

CrossXvest Academy met Multi-Combo Rig

10% korting op vesten en trainingen, internet kortingscode verkrijgbaar via: info@ocra.nl

Trainingslocatie met vaste obstakels en hindernissen

tot 20% korting voor OCRA leden

Onder andere trainingen gericht op obstacle running
10% korting op rittenkaarten

Onder andere trainingen gericht op obstacle running
Bij aanschaf van een 10 rittenkaart 1 extra les gratis

Onder andere trainingen gericht op obstacle running
10% korting bij deelnemen aan de trainingen

10% korting op Bootcamp & obstacle training

10% korting op trainingen en voedingsbegleiding

Speciaal voor OCRA leden; Drie nummer Runner's World voor slechts € 7,50
klik hier

Speciaal voor OCRA leden korting op massages bij myFITcompany

Voordeel bij meer dan 2500 partners via de membercard / Groupcard login

10% korting voor OCRA leden


OCR met een beperking

Buddy free systeem


Op het gebied van Obstacle course racing met een beperking heeft OCRA Nederland een samenwerking met Team No Limits.
Binnenkort volgt hier meer nieuws over het buddy free systeem.


Wedstrijdvak onder toezicht van de bond en zijn officials

Naast het recreatieve obstacle running organiseren steeds meer organisaties ook een wedstrijdvak onder toezicht van de bond en zijn officials.
Het organiseren van wedstrijdvakken draagt bij aan en stimuleert de ontwikkeling van onze sport.

De uitslagen van wedstrijden onder auspiciën van de OCRA Nederland worden ook opgenomen in de competitie.

Ten slotte kan je met jouw resultaat van sommige van de officiele bonds wedstrijden ook een kwalificatie verdienen voor het Europees kampioenschap.
Eventstart waveOCREC Qualifier
Strong Viking OCR SeriesYes
Battle of Maestrichtcompetitie waveYes
Mud and Water ChallengeWave A - Competitie waveYes
Fisherman's Friend StrongmanrunCompetitor waveYes
Muscle runcompetitie waveYes
Hang-on RunObstacle run wedstrijd groepNo
Breakout runWedstrijdvakYes

Officials en regelboek

OCR Official

Bij door de bond erkende wedstrijden worden OCRA Officials ingezet. deze wedstrijden zullen dan worden meegeteld in de competitie en mogelijk kwalificatie wedstrijd zijn voor nationale en internationale kampioenschappen.

Een OCR Official is één van de scheidsrechters/juryleden bij een wedstrijd, hij/zij controleert of wedstrijdlopers obstakels en/of het parcours juist nemen volgens de regels voor de betreffende wedstrijd en in overeenstemming met de reglementen van de OCRA Benelux.
Van de OCR Official wordt verwacht dat hij/zij kennis van zaken heeft omtrent wedstrijdregels.

Hij geeft leiding, toont initiatief en heeft de uitstraling van een ter zake kundige die aanstuurt en controleert en is derhalve op de hoogte van alle relevante informatie om een gefundeerd oordeel te kunnen geven en naar buiten te kunnen brengen.

Onderdelen van de opleiding zijn:

• Spelregels
• Basiskennis scheidsrechter
• Wat is goed en wat is fout
• Omgaan met weerstand / agressie.
• Snel & objectief beslissen
Oefenen via Rollenspel

De OCRA Nederland vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de opleiding is dan ook een praktijkdag bij een Obstacle run in Nederland.

Voorwaarden voor deelname;
Kandidaten dienen bij toelating van de Opleiding OCR Official:

• Tenminste 18 jaar te zijn
• Affiniteit te hebben met Obstacle Course Racing
• Lid te zijn of worden van de OCRA Nederland
• Tenminste 2x per half jaar beschikbaar voor inzet als official


Kosten

Aan de opleiding zijn kosten verbonden, de bond moet deze ook gewoon voor de opleiding betalen.
Jij hoeft deze niet te betalen, maar wij verwachten dan wel dat wij je in het komende jaar tenminste 3x in kunnen zetten als official.
Hiervoor zullen we je vragen een overeenkomst in te vullen. Vergoeding

We zullen er naar streven dat als je als official ingezet word, je nog een gratis startbewijs ontvangt om nog ná het wedstrijdvak of op een andere dag te kunnen starten.
Afspraken hierover moeten nog met de organisaties worden gemaakt, dus informatie hierover volgt later.

Vragen & contact

Wil je je opgeven of meer informatie kun je altijd contact opnemen met de OCRA Nederland afdeling Opleidingen. Via e-mail naar info@ocra.nl

Regelboek


De Obstacle Course Association Nederland heeft deze set aan regels opgesteld ter bevordering van de sport alsmede om richtlijnen te verschaffen voor competities en kampioenschappen.
Het staat organisaties van Obstacle Course Racing evenementen binnen Nederland vrij om te verwijzen naar deze regels als regels voor hun evenement (deze regels kopiëren is echter niet toegestaan).

Houd er als deelnemer aan een OCR evenement rekening mee dat de organisaties van evenementen aanvullende en afwijkende regels kunnen opleggen, zorg dus altijd op de hoogte te zijn van de regels van het evenement (via de website van de organisatie).

Klik op de afbeelding om het rulebook te downloaden.For the english version you can use the European championships rulebook, which is in general the same for race athletes. - Rulebook European Championships 2016OCR League


Kort samengevat is de OCR League een competitie tussen de snelste obstacle runners, maar niet alleen de snelste obstacle runners.
Iedereen die lid is krijgt punten toegekend indien je meedoet in de per run aangegeven startgroep.
Je hoeft dus geen top loper te zijn om een ranking te kunnen behalen in de competitie maar het is misschien wel leuk om jezelf in de ranking te proberen te verbeteren!
Elk kalenderjaar is verdeeld in twee seizoenen:

- pre-summer season (eerste 6 maanden van het kalenderjaar)
- after-summer season (laatste 6 maanden van het kalenderjaar)

Hier vind je de details en ranking:Iedereen kan meedoen en punten scoren, mits je in het juiste startvak meedoet.

Hoe is de puntentelling?

Je percentage in de uitslag bepaalt hoeveel punten je verdient. Ben je top 5% dan krijg je 95 punten, ben je top 10% dan krijg je 90 punten, ben je top 50% dan krijg je 50 punten, enzovoorts. Je beste drie uitslagen tellen.

Bonuspunten

Als je in de top 10 finisht kun je nog extra bonus punten verdienen.

1e plek: 50 punten
2e plek: 45 punten
3e plek: 40 punten
4e tot 10e plek: steeds 5 punten minder.

De regels

Antwoord op de meest gestelde vragen;

Gaan de evenementen controleren of je een obstakel overslaat of niet haalt?

Er worden alleen evenementen in de competitie opgenomen welke met de inzet van OCRA officials werken.

Krijg ik een chip voor tijdswaarneming?

De runs die meedoen aan de OCR League werken allemaal met tijdswaarneming in het wedstrijdvak.

Als de winnaar niet meedoet aan de competitie en ik ben tweede, krijg ik dan punten voor de eerste plek?

Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Je houdt gewoon de punten voor de tweede plaats omdat je tweede bent.

Doe ik automatisch mee?

Ja, vanaf het moment dat je lid bent, worden er automatisch punten voor de competitie aan je toegekend.

Krijg ik ook punten als ik zonder bandje finish?

Ja, Alle finishers zonder bandje komen in de ranking na de finsihers met bandje en krijgen dus de punten voor deze positie toegekend.

Ik zie mijn punten niet in de ranking?

Wij werken met de namen zoals vermeld in de uitslagen. (Mis je jouw uitslagen? mail ons op info@ocra.nl)

ContactContact Obstacle Course Racing Association Nederland


Note:
Vul a.u.b. het onderstaande formulier
zo compleet mogelijk in.

Mail & BTW nr.:
info @ ocra.nl
BTW nr: NL855018719B01
KvK - NL : 62928546

 

Please find us on:


 

Stel uw vraag
en wij nemen z.s.m. contact met u op.


    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht


    Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site.